Bakgrund: Skrev felaktigt intyg

Expressen avslöjar att Mona Sahlin (S), regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, på myndighetens brevpapper felaktigt har intygat att hennes medarbetare och tidigare livvakt tjänar 120 000 kronor per månad. Men enligt regeringskansliet tjänar han bara 43 000 kronor i månaden. Mannen använde det felaktiga intyget i samband med att han köpte en lyxbostad.

Sahlin säger att hon skrivit fel angående mannens lön från regeringskansliet, men uppger också att hennes eget företag betalar mannen 60 000 kronor per månad plus sociala avgifter för att göra säkerhetsbedömningar åt henne.

Expressen rapporterar att Mona Sahlin inte betalat in skatter och arbetsgivaravgifter för den före detta livvakten. Enligt Skatteverket ska de sociala avgifterna redovisas månadsvis, något Sahlin inte gjort. Hon har inte heller registrerat sig som arbetsgivare.

Mona Sahlin avgår med omedelbar verkan.

Åklagaren Anders Jakobsson vid särskilda åklagarkammaren meddelar att en förundersökning om osant intygande alternativt grovt osant intygande har inletts.

Daniel Norlander, polis från Göteborg, går in som tillförordnad chef efter Mona Sahlins plötsliga avhopp från posten som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Kultur- och demokratiministern berättar att hon i slutet av april fick reda på att polisen begärt ut uppgifter om Sahlin, men att hon då inte visste vad det handlade om.

I förra veckan avslöjade Expressen att Sahlin skrivit ett falskt intyg åt sin medarbetare, där dennes lön uppgavs vara långt högre än i verkligheten. Intyget användes i samband med att mannen, som tidigare varit Sahlins livvakt, köpte en bostad för tio miljoner kronor.

Särskilda åklagarkammaren har nu inlett en förundersökning om osant intygande.

På frågan om Bah Kuhnke känner ilska svarar hon:

– Det finns tyvärr människor som gör en besviken. Särskilt allvarligt är det när det är människor med stort ansvar.

Alice Bah Kuhnke reagerar även på uppgifterna om att Sahlins medarbetare fått en VIP-parkeringsplats som har kostat kulturdepartementet 50 000 kronor.

– Det är någonting vi ska fortsätta utreda, säger hon till Expressen.

Mona Sahlin anställde sin före detta livvakt som ansvarig för mediehantering och mötesförfrågningar. Men hon försökte även tidigare, i juni 2014, anställa mannen som säkerhetsansvarig i kommittén vilket den dåvarande regeringen sade nej till.