Fakta: Så jobbar lärosätena

Föräldrars utbildningsnivå och kön styr fortfarande i hög grad övergången till högskola. Däremot har snedrekryteringen utifrån utländsk bakgrund minskat.

Några exempel på lärosätenas insatser för breddad rekrytering:

Fyra av fem lärosäten arbetar för att göra utbildningar tillgängliga, genom studieresor, skolbesök, mentorer, studentambassadörer, läxhjälp och partnerskap.

De flesta lärosäten försöker rekrytera andra än skolungdomar; vanligast är aktiviteter för arbetslösa, vuxna, flyktingar och invandrade.

Mer än nio av tio erbjuder stöd under utbildningen i form av exempelvis mentorer eller stöd i akademiskt skrivande.

Två av tre har särskilda kurser för invandrare, och närmare två av fem har kompletterande kurser för invandrare som saknar examina.

Källa: Universitets- och högskolerådet

Sambandet mellan social bakgrund och akademiska studier är detsamma i dag som för tio år sedan, konstaterar Universitets- och högskolerådet (UHR) i en rapport till regeringen. Ju mer välutbildade föräldrar, desto större sannolikhet att en person satsar på högre studier. Och de från högutbildade hem väljer i högre utsträckning statusfyllda utbildningar, medan de från lågutbildade hem väljer kortare utbildningar.

Fortfarande är också kvinnor betydligt mer benägna att plugga vidare än män. Men männen är fortfarande i stor majoritet på de tekniska högskolorna.

Tvätta bort

– Antagligen sitter mönstren väldigt djupt. Lärosätena säger att man måste tvätta bort den bild av högskolan som personer från underrepresenterade grupper har. Det är inte något lätt arbete, och lärosätena kommer in väldigt sent i processen, säger projektledare Aleksandra Sjöstrand vid UHR och syftar på att grunden för studie- och yrkesval läggs redan i grundskolan.

UHR har kartlagt vad lärosätena gör för att bredda rekryteringen, och fått en lång exempellista. Men UHR skulle vilja se mer långsiktiga strategier.

Tydliga mål

– Hos ganska många saknas hela kedjan. Det handlar om att ha kunskap om hur den egna studentgruppen är sammansatt och ha tydliga mål och uppföljningar. Det är också viktigt att ha arbetsmarknadsanknytning – visa vad utbildningarna leder till, säger Aleksandra Sjöstrand.

UHR:s uppmaning till regeringen är att ge lärosätena ett tydligare uppdrag för breddad rekryteringen.

– Det är en kvalitetsaspekt att ha mångfald. Om regeringen begär att strategin ska redovisas kommer arbetet att ta fart, säger Aleksandra Sjöstrand.