Lunds kommun får bakläxa i förvaltningsrätten för beslut som fattades om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i höstas. Ambitionen i Lund var att bistå de hårt pressade ankomstkommunerna Trelleborg och Malmö med evakueringslokaler. Sverigedemokraten Ted Ekeroth överklagade beslutet, eftersom kommunfullmäktige uppmanade nämnderna att börja använda lokaler utan att invänta bygglov.

Förvaltningsrätten upphäver nu beslutet, eftersom det stred mot plan- och bygglagen.

Ekeroth överklagade också ett tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om att bistå Malmö och Trelleborg med anledning av flyktingsituationen. Detta var en för stor och principiell fråga för arbetsutskottet att ensam fatta beslut om, ansåg han, och förvaltningsrätten ger honom rätt.