Fakta: Vad handlar det om?

High Court i London har avgjort vem som har rätt att åberopa artikel 50 i Lissabonfördraget, det vill säga den formella process genom vilken Storbritannien meddelar EU sin avsikt att lämna unionen. Aktiverandet av artikel 50 sparkar i gång två år av utträdesförhandlingar.

Premiärminister Theresa May hävdar att beslutet är ett "kungligt privilegium" (royal prerogative), alltså att folket inte behöver tillfrågas och att beslutet ligger hos regeringen. Men målsägarna hävdar att parlamentet måste tillfrågas, då det handlar om att ta bort rättigheter som införts inom ramen för den lag från 1972 som reglerar Storbritanniens relation med EU.

Storbritanniens premiärminister Theresa May har åkt på ett stort bakslag sedan High Court i London beslutat att regeringen behöver parlamentets godkännande för att aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget, som påbörjar de officiella förhandlingarna om att lämna EU.

Domstolen tog ställning till en grupptalan som lämnades in i oktober, bland annat av frisören Deir Dos Santos, som av sin advokat beskrivits som en "helt vanlig kille". I den framfördes vikten av att beslutet att aktivera utträdesartikeln först måste debatteras och godkännas av parlamentet.

"Det här är en seger för den parlamentariska demokratin" kommenterar Deir Dos Santos sina juridiska framgångar.

Besviken minister

Handelsminister Liam Fox har däremot uttryckt besvikelse kring beslutet – som regeringen redan har överklagat. Högsta domstolen kommer att ta upp målet med start den 5 december och nu väntar troligtvis en tid av politisk osäkerhet medan ministrarna försöker omgruppera och smälta de dåliga nyheterna.

Statsminister Stefan Löfven (S) konstaterar att det är för tidigt att dra några slutsatser om huruvida utträdesprocessen kan komma att påverkas av domstolsbeslutet.

Om beslutet står fast kan det komma att komplicera omständigheterna kring EU-utträdet. De flesta ledamöter i det brittiska underhuset kampanjade för ett fortsatt EU-medlemskap inför folkomröstningen i juni och det spekuleras kring att de kan försöka använda sitt inflytande för en mjukare brytning med EU.

Däremot tycks analytiker överens om att ledamöterna i parlamentet kommer att respektera de demokratiska spelreglerna och inte försöka stoppa brexit helt och hållet. När folket fick säga sitt om EU-medlemskapet ställde sig 52 procent bakom ett utträde.

Tidsoptimism hos May

Det har också uttryckts farhågor kring att Theresa Mays tidtabell för EU-skilsmässan kan påverkas av turbulensen. Men regeringen tror inte att domstolsbeslutet kommer att påverka tidsplanen, meddelar Mays talesperson som säger att de formella utträdesförhandlingarna planenligt kommer att inledas i slutet av mars.

Den direkta marknadseffekten blev att pundet stärktes och Londonbörsen föll. Investerare tror att parlamentets inflytande kan leda till en mindre brutal skilsmässa, med bland annat fortsatt brittisk tillgång till EU:s inre marknad.