Polisen har gjort fel som slentrianmässigt hemligstämplat alla händelserapporter som omfattas av Alma, polisens särskilda insats som är inriktad på flyktingsituationen. Händelserna har samlats under bland annat koden 291.

Kammarrätten i Stockholm går emot polisen efter att en reporter från Värmlands Folkblad överklagat ett avslag. Reportern hade begärt ut händelserapporter som berörde flyktinganläggningar i Värmland men fått avslag, skriver vf.se.

Enligt kammarrättens dom kan inte polisen avslå en sådan begäran genom att säga att ärendena ingår i en särskild händelse som inte är slutbehandlad. I stället ska ärende för ärende prövas för att se om det är slutbehandlat och om handlingarna är allmänna.

– Nu får vi göra en prövning i varje enskilt fall som kammarrätten säger, säger Eva Lindeblad, chef för enheten för rättslig styrning och stöd inom polisen, till TT.