Fakta: Grupp A-streptockocker

"Vi ser mycket allvarligt på den här situationen och genomför nu omfattande åtgärder för att minska risken för ytterligare spriding", säger chefen på boendet, som drivs av Attendo, i en skriftlig kommentar.

För TT uppger hon att det är bekräftat att två av personerna som avled var smittade av grupp A-streptockocker. En av dem dog på boendet, den andra på sjukhus.

Det är däremot inte konstaterat att ytterligare två som dog på boendet efter utbrott av hög feber under Kristi himmelfärdshelgen var smittade av bakterierna.

En femte person som insjuknade har tillfrisknat efter behandling på sjukhus, och är på väg tillbaka till boendet.

Samtliga på boendets demensenhet behandlas nu med antibiotika i förebyggande syfte. Anställda ska undersökas och behandlas efter läkares bedömning. Enligt smittskyddsläkare finns ingen anledning att behandla anhöriga som besökt avdelningen eller boende på andra avdelningar, rapporterar Aftonbladet.