Det baltiska stängslet reses mot bakgrund av de omkring 6 000 flyktingar som i fjol korsade Rysslands gräns till Norge och Finland, men också mot att Ryssland annekterat Krim och misstänks ha kidnappat en estnisk underrättelseofficer vid den rysk-estniska gränsen 2014.

Samtidigt övar litauiska soldater, poliser och gränsvakter tillsammans under veckan för att hantera en eventuell gränskris. Litauen återinför tillfälliga id-kontroller vid vissa gränsövergångar mot Lettland i samband med övningen.

Svårare hinder väntar också i Serbien och Slovenien för de flyktingar som försöker nå EU via Balkan.

"Från midnatt blir det ingen mer migration på den västra Balkanrutten som hittills", meddelade det slovenska inrikesdepartementet på tisdagskvällen, varpå Serbien sade sig följa efter.

Antalet asylsökande i Tyskland minskade med en tredjedel i februari jämfört med månaden innan, till omkring 61 500, visar statistik från inrikesdepartementet. I slutet av januari beslutade Tyskland att skärpa asylreglerna för att minska antalet asylsökande.