Att stänga gränser kommer inte att lösa några problem, skriver FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i en debattartikel i SvD. Han minns själv hur han som sexåring tvingades fly sitt hem under Koreakriget och uppmanar europeiska ledare att respektera flyktingarnas värdighet.

Länder bör erbjuda trygga och lagliga vägar för migranter samt bättre integrationsmöjligheter, skriver generalsekreteraren:

"Jag är djupt oroad över ledare som utnyttjar deras lidande för att ge bränsle åt främlingshat och spy ut hatpropaganda. Dessa aktioner splittrar samhällen, sår osäkerhetens frön och förråder de värden och mänskliga rättigheter på vilka den Europeiska unionen är baserad."