Lunds tingsrätt dömer en före detta banktjänsteman till tre års fängelse sedan han att bland annat ha plockat ut över femton miljoner kronor från bland annat en bostadsförenings konto – och spelat bort alla pengarna.

Den 45-årige mannen ska enligt en tidigare deldom betala sin före detta arbetsgivare, Handelsbanken, sammanlagt 15,5 miljoner kronor i skadestånd. Banken har i sin tur ersatt föreningen för förlusten.

Fyrtiofemåringen har arbetat i banken i 25 år och haft flera förtroendeposter i bostadsföreningen. Pengatransaktionerna skedde under nio års tid och med hjälp av förfalskade namnteckningar. De avslöjades vid en internrevision i banken förra året. Mannen erkände omedelbart. Han genomgår nu behandling mot sitt spelberoende.

Brotten rubriceras som grov trolöshet mot huvudman och grov urkundsförfalskning.