Färre kontor med kontanter

2013 hade Bankomat AB 1 850 uttagsautomater i Sverige. 2016 har Bankomat AB 1 745 uttagsautomater kvar i landet.

Bankomat AB ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank och Sparbankerna.

PRO (Pensionärernas riksorganisation) har överlämnat 139 064 namnunderskrifter till finansmarknadsminister Per Bolund som ett led i kampanjen "Kontanter behövs".

Riksbankchefen Stefan Ingves tycker att bankerna borde få lagstadgad skyldighet att tillhandahålla kontanter. I så fall blir det enligt Ingves tydligt att bankerna har ett ansvar för sina kunder. Antalet bankkontor som hanterar kontanter har halverats under de senaste fem åren.

Mobiltjänsten Swish lanserades 2012 gemensamt med Sveriges största banker. Tjänsten innebär att privatpersoner kan skicka pengar till andra mobiltelefonnummer i realtid.

Källa: Bankomat AB, PRO och Sveriges riksbank.

De senaste tre åren har minst hundra bankomater med uttagsfunktion försvunnit i landet, enligt statistik från Bankomat AB som TT tagit del av. Då har man bara räknat med de bankomater som drivs av Bankomat AB, som står för omkring 60 procent av landets uttagsautomater.

- Skälet till att bankomater tas bort kan vara att de används för lite. En annan orsak kan vara att en bank i den fastighet där bankomaten finns inte kan vara kvar. Men vi gör vårt yttersta för att inte ta bort sista bankomaten på någon ort, säger Johanna Holst, kommunikationsansvarig vid Bankomat AB, till TT.

Förtroende krävs

Niklas Arvidsson, docent vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), har i sin forskning bland annat fokuserat på det kontantlösa samhället.

- Kontanterna i Sverige kommer att försvinna, men kanske inte före 2030, säger han till TT.

Sverige är ett av de länder där kontanter används minst, enligt Niklas Arvidsson.

- I Sverige finns ett stort teknikintresse. En viktig del är också att många i Sverige litar på stat, institutioner och banker, vilket är en förutsättning för ett kontantlöst samhälle. Det gör man inte på samma sätt i övriga EU. Så länge man inte har ett grundmurat förtroende för EU, blir det inte kontantlöst där, säger han.

Integritetsrisk

Visst finns det grupper i samhället som är mer beroende av att kontanter finns, medger han, som hemlösa och papperslösa immigranter.

Vårt allt mer kontantlösa samhälle också innebär en viss integritetsrisk, medger Niklas Arvidsson.

- Risken finns att information om våra kortbetalningar kan användas på fel sätt och av företag vars hela affärsidé bygger på att sälja information om dessa transaktioner, säger han.

TT: Hur tjänar bankerna på att vi använder mobiltjänsten swish?

- De slipper kostnaden för kontanthantering. Om swish börjar växa som betalningssätt även i butiker får bankerna intäkter därifrån, på samma sätt som butikerna betalar en viss avgift till bankerna vid korttransaktioner, säger Niklas Arvidsson.

TT: När swish blir gammalmodigt — vad kommer efter det?

- Ett betalsätt som redan finns i andra länder är att betala genom att bara hålla upp ett kort mot en mottagare. Andra sätt är biometri, betalning genom exempelvis ögonavläsare, säger Niklas Arvidsson.