Fakta: Afghanistan

Har officiellt 32,3 miljoner invånare, men siffran är osäker.

Är ett av världens fattigaste länder, och de dominerande näringarna är jordbruk, boskapsskötsel, hantverk och handel. Till följd av krigens ödeläggelse lider näringslivet av enorma problem och är beroende av betydande utländsk hjälp för att återhämta sig.

Världens största producent av opium.

Befolkningen fördelar sig på omkring 10 större och mer än 30 mindre etniska grupper.

Sedan 2009, då FN började föra statistik över antalet civila offer i Afghanistan, har nästan 59 000 dödade och skadade dokumenterats.

"Jag vill studera, inte dö. Säg åt de här människorna att inte attackera barn."

Citatet kommer från en tolvåring som överlevt en granatattack och publiceras i en ny rapport från FN:s Afghanistaninsats Unama.

Förra året var det sjunde i ordningen som antalet civila som dödades eller skadades i Afghanistan nådde rekordnivåer. 11 002 personer, en fyraprocentig ökning jämfört med året före, föll offer för det våld som spridit sig sedan större delen av de internationella trupperna lämnat landet. Av dessa var 3 545 dödsoffer, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Befolkning i skräck

Kvinnor och barn har drabbats hårt, exempelvis ökade andelen barn som fallit offer för våldet med 14 procent jämfört med 2014. Men statistiken "återspeglar inte den verkliga skräcken" hos det afghanska folket, enligt Unama-chefen Nicholas Haysom.

– Den verkliga kostnaden mäts i barns lemlästade kroppar, de samhällen som måste leva med förluster, sorgen efter kollegor och anhöriga, familjer som måste klara sig utan en försörjare, föräldrar som sörjer förlorade barn, barn som sörjer förlorade föräldrar, sade han på en presskonferens, enligt nyhetsbyrån AFP.

Attacker i städer

Enligt rapporten var ett av tio offer kvinna, en ökning med 37 procent. En av de främsta anledningarna till den stora ökningen av antalet civila offer beskrivs vara strider och attacker i tätbefolkade områden och större städer.

Förra året stärkte talibanerna sina positioner i landet, och kontrollerade mer territorium än under något år sedan de störtades i den USA-ledda invasionen 2001. Många afghaner har flytt oroligheterna och anslutit till den stora ström av människor som hoppas på en ny och säkrare framtid i Europa.