Fakta: Allergierna har ökat

Allergier har blivit vanligare sedan 1970-talet men den riktigt kraftiga ökningen inleddes under senare hälften av 1990-talet.

Den vanligaste förklaringen till ökningen är att barn under födsel och uppväxt inte kommer i kontakt med goda bakterier på samma sätt som tidigare.

De goda bakterierna bidrar till att skapa ett kemiskt klimat i kroppen som gör att vi lättare utvecklar tolerans mot exempelvis pollen.

Det finns även forskning som visar på möjliga samband mellan luftföroreningar och allergier.

Källa: Åslög Dahl

Fakta: Långflygare

Pollen kan färdas lång väg. I Sverige finns det dokumenterat att det kommit pollen från Ukraina, centrala Ryssland och Sydösteuropa.

Det finns också uppgifter om att man i Arjeplog funnit pollen som kommit ända från Nordafrika men då rörde det sig inte om allergiframkallande pollen.

Källa: Åslög Dahl

Fakta: Pollenrapporten

På pollenrapporten.se går det att klicka i närmaste ort för att se hur höga pollenhalterna är.

I de 21 mätorterna var pollenläget i lördags värst i Jönköping, Västervik, Norrköping och Eskilstuna.

Björkarna blommar riktligt och på många håll väntas pollenhalterna bli mycket höga, enligt pollenrapporten.se som sköts av Naturhistoriska riksmuseet.

– Det som hänt är att det varit kallt så länge att björkarna inte fått chansen att släppa ut sitt pollen. Nu när det blivit varmt släpper de allt på en gång, säger forskaren och pollenexperten Åslög Dahl vid Göteborgs universitet.

Färdas lång väg

Med varma luftströmmar tror man att det även kommer in pollen från Nordtyskland, Polen och Baltikum.

– Vi vet att det blommar rikligt där, vilket riskerar att spä på det hela, säger Åslög Dahl till TT.

Götaland, Svealand och södra Norrlands kustland är färgade i rött på prognoskartan, vilket är ett sätt att visa var det råder risk för höga halter av pollen. Björken är den största boven i dramat men i större delen av landet råder dessutom förhöjd risk för höga halter av pollen från sälg och viden.

Observera barnen

När vuxna pollenallergiker svarat på hur deras arbetsprestation påverkas under pollensäsongen har de angett att deras prestation sjunker mellan tio och 40 procent.

– Men vi måste också tänka på hur barnen har det i skolan. De som har pollenallergi kan bli rastlösa, okoncentrerade och till och med få svårt att höra om örontrumpeten svullnat igen, säger Åslög Dahl.

Även sömnen kan påverkas negativt, vilket bidrar ytterligare till tröttheten.

– Det är viktigt att lärarna förstår vad det beror på så att barnen inte få skäll för att de är ouppmärksamma.

Flera studier har visat att många vuxna inte vet att de lider av pollenallergi. Sannolikt är andelen odiagnosticerade barn ännu högre.

Åslög Dahls tips är att man ska vara uppmärksam på om allmän trötthet och symptom från ögon och näsa hänger ihop med höga pollennivåer.

På Vårdguiden finns tips om mediciner men även råd om att hålla fönster stängda under dagen och att duscha ur håret på kvällen så att man slipper få med sig en massa pollen till sängs.

Den värsta björkpollensäsongen brukar vara över omkring 15–20 maj.