Fakta: Motsträviga kommuner

Sedan i augusti har 27 ensamkommande flyktingbarn och unga i Malmö inte kunnat placeras i de kommuner de anvisats till.

Tre av kommunerna är:

Östra Göinge - tolv barn.

Ovanåker - fyra barn.

Norberg - tre barn.

Malmö stad nämner ytterligare fem kommuner i landet som vägrar att ta emot flyktingbarnen, men vill dubbelkolla med de utpekade kommunerna innan de pekas ut.

Källa: Malmö stad

– Alternativet är ju annars att Malmö får ta hand om de här barnen själva, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) till TT.

Malmö är den kommun i landet som tar emot överlägset flest ensamkommande flyktingbarn och ungdomar - i snitt 170 varje dygn - som efter registrering hos Migrationsverket ska slussas vidare till andra kommuner.

Men så många flyktingar kommer till Malmö att Migrationsverket inte hinner med att registrera alla flyktingar i tid, inte heller de ensamkommande barnen.

Tre veckors väntan

– I stället för högst fem dagar kan det dröja tre veckor innan asylprocessen är igång, säger sociala resursförvaltningens chef Annelie Larsson.

Att flera kommuner, med hänvisning till platsbrist, vägrar ta emot anvisade barn innebär ytterligare börd på bördan för Malmö.

Larsson:

– Att ändå skicka iväg barnen är ingen bra åtgärd, men det som återstår. Men vi hoppas fortfarande att vi ska slippa.

En av de utpekade kommunerna är skånska Östra Göinge. Men kommunalrådet Patric Åberg, moderat kommunalråd i Östra Göinge, hävdar att det är ett kardinalfel i fördelningen av anvisningar mellan kommunerna, eftersom barn med anknytning inte räknas in i kvoten för ensamkommande barn.

"Absurd fördelning"

– Vi är landets åttonde kommun när det gäller asylsökande per invånare och tar emot barn med anknytning. Men att inte räkna med dem vid fördelningen av anvisade barn är absurt, säger han.

Alla kommuner är skyldiga att ta emot ensamkommande barn. Men sanktioner saknas för dem som inte gör det. Det kan dock bli ändring på det.

– Jag är öppen för, om det här skulle fortsätta, att se över hur vi ska kunna stärkas lagstiftningen. Men vi måste ändå utgå från att kommuner följer svensk lag, säger Morgan Johansson.