Fakta: Så skyddar du dig

Ha god hygien i köket när du hanterar rått kött.

Genomstek hackat och malet kött ordentligt.

Ät inte rå köttfärs och låt framför allt inte små barn smaka på rå köttfärs.

Skölj bladgrönsaker ordentligt.

Tvätta händerna efter eventuell kontakt med nötkreatur.

Smittkällan är oftast nötkreatur, även om får och getter också kan bära på bakterien.

Intervjuer med de drabbade, som kommer från flera olika län, visar att smittan troligen kom från färska kebab-/nötfärsspett och andra nötfärsprodukter.

Provtagning visar att den variant av bakterien som orsakade utbrottet är ehec 0157, som ofta förknippas med allvarligare sjukdom. Fyra av de smittade, var av tre barn, drabbades av den allvarligare komplikationen hus, hemolytiskt uremiskt syndrom, som kan resultera i akut njursvikt och ge kroniska besvär.

Ehec orsakas av vanligt förekommande e-kolibakterier, men som till skillnad från vanliga e-kolibakterier har förmåga att tillverka ett gift. Smittkällan är oftast nötkreatur.

I det aktuella utbrottet har Livsmedelsverket och Jordbruksverket spårat de misstänkta livsmedlen genom hela livsmedelskedjan tillbaka till de aktuella gårdarna. Gårdarna har nu fått hygien- och besöksriktlinjer samt rekommendationer om åtgärder för att snabbare bli av med smittan, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Symtomen på ehec är allt från milda symtom med diarré och magsmärtor till blodiga diarréer. Runt fem procent av dem som drabbas utvecklar den allvarligare komplikationen hus.