Att uppfostras i ett religiöst hem innebär att man förstår vikten av att dela med sig. Kunde man ju tro. Ny forskning visar att budskapet om generositet kanske inte alla gånger riktigt går fram.

Amerikanska forskare har undersökt 1 170 barn från sex olika länder i åldersspannet 5–12 och tittat på hur pass villiga att dela med sig de var, och hur de såg på bestraffningar.

Det visade sig att de barn som växte upp i religiösa hem var mindre benägna att dela med sig och föredrog hårdare bestraffningar mot antisocialt beteende än vad barn till icke-religiösa eller ateistiska föräldrar var.

Det här ifrågasätter om religion är en avgörande del för den moraliska utvecklingen, anser forskarna, som snarare tycker att resultatet tyder på att "sekulariseringen av den moraliska diskursen" gör människors välvilja större.

Studien presenteras i Current Biology.