Fakta: Dödligt våld mot barn

Antalet fall där barn har utsatts för dödligt våld, i genomsnitt per period

1990–1994: Tio fall per år.

1995–1999: Sex fall per år.

2000–2004: Sex fall per år.

2005–2009: Tre fall per år.

2010–2014: Fem fall per år.

Källa: Mikael Rying, kriminolog på polisens utvecklingscentrum i Stockholm.

Fakta: Minskat de senaste 20 åren

Sedan början av 1990-talet har antalet fall med dödligt våld mot barn halverats – från tio fall per år i genomsnitt under perioden 1990–1994 till fem fall per år 2010–2014.

Någon studie kring varför det minskat har inte genomförts, men en hypotes är att psykiatrin har blivit bättre på att fånga upp personer som lider av psykisk ohälsa.

En annan hypotes är att förskrivningen av antidepressiva medel har ökat och att det i samhället har blivit mer accepterat att ta sådana läkemedel.

En annan möjlig förklaring är att institutioner i Sverige som exempelvis mödra- och barnavårdscentraler, förskolor, skolor och fritids har blivit bättre på att upptäcka föräldrar som är i riskzonen för att begå dödligt våld mot sina barn.

Vidare har fall där män skjuter ihjäl sin familj och sedan sig själv med legala jaktvapen blivit väldigt ovanliga.

Källa: Mikael Rying, kriminolog på polisens utvecklingscentrum i Stockholm.

Mannen och kvinnan anhölls tidigt på fredagsmorgonen misstänkta för mord på sitt fyra veckor gamla barn. Sjukvårdspersonal larmades till parets bostad i västra Malmö vid tretiden på natten och hittade ett livlöst spädbarn. Återupplivningsförsöken var lönlösa.

Attackerat sin hustru

– Det är sjukvårdspersonalen som fattar misstanke om att barnet kan ha blivit utsatt för någon form av våld och kontaktar polis, säger Lars Förstell, presstalesperson vid Malmöpolisen.

Pappan ska nyligen ha dömts för olaga hot mot sin gravida hustru efter att ha gjort ett utfall med kniv mot henne, skriver Sydsvenskan. En bekant ska ha gått emellan, men skadades av kniven och mannen dömdes även för misshandel. Enligt Kvällsposten blev påföljden för pappan skyddstillsyn och behandling mot sitt missbruk.

– Jag kommenterar inte sådana omständigheter, säger kammaråklagare Elena Severin till TT.

Paret är i 30-årsåldern och en begäran om offentlig försvarare till både kvinnan och mannen är inlämnad till Malmö tingsrätt.

– Jag kommenterar inte vilka omständigheter vi har eller deras inställning i nuläget, säger Severin.

Föräldrar som dödar

Dödligt våld mot barn är ovanligt i Sverige och antalet fall har minskat de senaste tjugo åren. Årligen mördas omkring fem barn och i nio av tio fall där offret är under 15 år är gärningsmännen någon av barnets föräldrar, uppger Mikael Rying, kriminolog på polisens utvecklingscentrum i Stockholm, för TT.

– Brotten sker nästan uteslutande i hemmen. Det betyder att det är väldigt ovanligt att det finns skyddande faktorer för barnet, det vill säga att andra vuxna kan ingripa när händelsen sker, säger Rying.