Fredssamtalen i Colombia

Fredssamtalen mellan regeringen och gerillan Colombias väpnade revolutionära styrkor (Farc) startade i november 2012.

Upprepade krav har väckts på att även gerillan Nationella befrielsearmén (ELN) ska ansluta sig till samtalen.

Konflikten beräknas ha krävt mer än 200 000 människoliv sedan 1964. Omkring sex miljoner tros även ha fått fly från sina hem.

Källa: AFP

"Inget barn i Colombia vet hur det är att leva i ett fredligt land", skriver Roberto De Bernardi på FN:s barnfond Unicef i ett uttalande.

Omkring 230 000 barn har tvingats fly sina hem, minst 75 har dödats och 180 har skadats i strider mellan regeringsarmén och Farcgerillan under tidsperioden. Landminor och annan odetonerad krigsmateriel har dödat eller skadat 130 barn. Minst 1 000 barn har dessutom rekryterats eller på annat sätt utnyttjats av väpnade grupper, enligt rapporten.

Rapporten släpps tre dagar innan den slutgiltiga överenskommelsen ska undertecknas. Båda parterna har dock sagt att mer tid behövs för att få till stånd ett varaktigt fredsavtal och få slut på den 50 åriga konflikten, som dödat 260 000 människor och tvingat 6,6 miljoner att fly sina hem.

"Även om fredsavtalet skulle skrivas under i morgon skulle barn fortsätta att riskera att drabbas av all möjlig typ av våld", säger De Bernardi i ett uttalande.

Han pekar också på vikten av att hjälpa de drabbade barnen och se till deras behov, för att en långvarig fred ska vara möjlig.