Torka, översvämningar och andra extrema väderfenomen. Klimatförändringar drabbar barn väldigt hårt, visar en ny rapport från FN:s barnfond Unicef.

Klimatproblemen leder bland annat till matbrist och ökar risken för spridning av sjukdomar som malaria och diarré.

Närmare 530 miljoner barn bor i områden där kraftiga översvämningar är väldigt vanliga. Omkring hälften av dessa barn lever på platser där det saknas bra hygien.

Rent vatten är en bristvara för dem som bor i dessa regioner, där det i regel råder stor fattigdom. De flesta barn som lever på platser där det förekommer extrema översvämningar bor i Asien.

160 miljoner barn lever i områden där det råder svår torka. Även på dessa platser är hygien, rent vatten och fattigdom stora problem.

Mer än 50 procent av de människor som lever i områden som drabbas av allvarlig torka bor i Afrika och nästan 40 procent i Asien.