Fakta: Barsebäcks historia

1965: Sydkraft köper den tomt där kärnkraftsanläggningen ska komma att placeras.

1969: Reaktorn Barsebäck 1 (B1) beställs från Asea Atom för knappt en miljard kronor.

1970: Reaktor B2 beställs.

1975: Den 15 maj klockan 21:43 levererar kraftverket sin första el på nätet.

1980: Kärnkraftsomröstningen.

1998. Regeringen beslutar att B1 ska stängas i juli samma år samt att B2 ska stängas den 1 juli 2001. Beslutet överklagas, men fastställs slutligen av regeringsrätten.

1999: B1 stängs den 30 november.

2005: Efter många turer stängs B2 den 31 maj.

Källa: Barsebäck kraft.

De radioaktiva komponenterna i Barsebäcks hjärta kan nu till hösten börja monteras isär och packas ner i lådor av stål. En process som kommer att ske under vattenytan i reaktorhallens bassänger. Stållådorna sänks sedan ner i en betongtank som hindrar strålningen från att ta sig ut, innan de transporteras vidare till den nya anläggningen några hundra meter bort. Totalt kommer det bli 80 lådor med radioaktiva reaktordelar, och arbetet väntas ta ungefär tre år.

– Vi står nu inför den första delen för att komma i gång med rivningen, säger Åsa Carlsson, vd för Barsebäck kraft.

Första gången

Det är också första gången som en kommersiell kärnkraftsanläggning rivs i Sverige. Och då det saknats lärdomar att dra från tidigare nedmonteringar har teamet fått vända blickarna mot utlandet.

– Vi har fått lära oss detta från grunden. Men internationellt har det genomförts rivningar, så vi har kunnat plocka russinen ur kakan och lärt oss av det som fungerat bra och av de misstag som gjorts tidigare, säger Carlsson.

Reaktordelarna kommer att ligga i den nya lagerlokalen fram tills att den första av de planerade slutförvarsanläggningarna i Forsmark står klar. Väl där kommer de radioaktiva delarna förvaras i tusentals år, åtminstone inledningsvis under överseende av Svensk kärnbränslehantering (SKB).

– Rivning av ett kärnkraftverk har vi aldrig varit med om, men vi har lång erfarenhet både av att hantera använt bränsle och att förvara driftavfall från kärnkraftverken, säger Christopher Eckerberg, vd på SKB.

Kostar miljarder

Rivningen beräknas kosta fem miljarder kronor och bekostas helt av ägarbolagens kärnavfallsfond. Ett arbete som kommer att ta tid. Först när alla radioaktiva delar, som utgör drygt fem procent av anläggningen, är bortforslade kan det traditionella rivningsarbetet ta fart under 2020. Sedan ska marken saneras innan platsen blir helt återställd och utan spår av den kärnkraftsanläggning som levererade sin första ström den 15 maj 1975.

– Ungefär 2030 som vi tror anläggningen är helt friklassad och kan jämnas med marken, och sedan finns det ingen radioaktivitet kvar här, säger Carlsson.