Sedan hösten 2010 har en grundstött båt legat intill Öresundsbron. Nu är det bestämt att bärgning ska inledas om fem veckor, efter den mesta semesterperioden.

– Man är rädd för att arbetet ska locka till sig nyfikna människor i fritidsbåtar. Det kan skapa svallvågor som kan äventyra bärgningen, säger Kenth Persson, hos kronofogden i Malmö, till Skånska Dagbladet.

Arbetet kan bli besvärligt då båten är i dåligt skick och bland annat läcker olja.