Drygt 77 procent av alla pojkar och knappt 84 procent av alla flickor i årskurs 6 i våras fick godkänt betyg (A-E) i alla ämnen. Andelen har ökat något jämfört med föregående årskull, visar Skolverkets sammanställning.

Bäst resultat hade sjätteklassarna i slöjd, bild, hem- och konsumentkunskap samt musik. I de ämnena fick nästan alla godkända betyg. De ämnen som det gick sämst i var svenska som andraspråk, följt av matematik. I de ämnena fick 66 respektive 92 procent godkända betyg.

Årskullen född 2002 är den tredje som fått betyg i årskurs 6.