Fakta: Biodling

Ett bisamhälle kan bestå av 60 000–80 000 individer. Ett normalt år ger ett bisamhälle 40–50 kilo honung. Ett bra år kan det ge 70–80 kilo, ett dåligt år bara 30–40 kilo.

Bisamhället består av en drottning, det vill säga en fullt utvecklad hona, och tiotusentals arbetsbin, som är honor med outvecklade könsorgan, samt sommartid även ett par tusen drönare (hanar).

Bina framställer honungen av blommornas nektar och lagrar den i bikupan för kommande behov.

Bin har en avgörande funktion i naturen som pollinerare – i sitt sökande efter nektar transporterar de pollen mellan växter, vilket gör att dessa kan utveckla frukter och frön.

Efter ett generationsskifte har antalet biodlare börjat öka i Sverige, både hobbyodlare och professionella biodlare. Men de räcker inte till för att tillgodose den svenska marknadens växande honungssug – mer än hälften av den honung som säljs är importerad.

Källor: Biodlingsföretagarna, Nationalencyklopedin

Thomas Dahl i Biodlingsföretagarna tippar att den totala honungsskörden i år blir normal, vilket i så fall betyder ungefär 3 000 ton svensk honung. Men de lokala variationerna är stora.

Bäst går det i Skåne och en bit upp i södra Småland samt på södra Gotland. Längs Sörmlandskusten upp mot Stockholm är utfallet däremot dåligt. Även biodlare i Norrland har rapporterat om dåliga skördar hittills.

Marita Delvert, ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund, är själv en av dem som blir nästan helt utan honung i år. Hon har sina bin i Enköpingstrakten i Mälardalen.

– Det stora problemet är att allt blommar över för tidigt. Om bina inte hittar så mycket nektar äter de själva upp den honung de samlar, säger hon till TT.

Ett annat problem för henne och många andra biodlare har varit att bisamhällena var så svaga efter förra året.

– Även om man nu i år här och där inte får så mycket honung tror jag i alla fall att vi kommer att få friska bisamhällen att invintra så att nästa år bli bra, säger hon.