Fakta: Effektskatten

Effektskatten på kärnkraft infördes år 2000. Den har höjts tre gånger, 2006, 2008 och 2015.

Den uppgår nu till cirka 8 öre per kilowattimme.

Effektskatten utgör cirka 30 procent av driftskostnaden för en reaktor. Den ger sammantaget staten 4,5 miljarder i intäkter brutto per år, men skatten är avdragsgill och mycket av den träffar statliga Vattenfall.

Källa: Energikommissionen, promemoria om de befintliga förutsättningarna för svensk elproduktion

– Det är konstruktiva samtal och de pågår, säger Baylan till TT men vill inte gå in på några som helst detaljer.

Det är första gången han uttalar sig, annat än skriftligt, sedan han även blev samordningsminister i regeringsombildningen för två veckor sedan.

I mars ställde han ut ett löfte om att regeringen senast i maj skulle ge besked till kärnkraftsägarna om den så kallade effektskatten. Inget besked finns, men det flesta bedömare räknar med att det redan är klart att den kommer att fasas ut.

TT: Det är mer än en vecka sedan din självpåtagna deadline gick ut.

– Det var delen om besked om effektskatten. Och effektskatten ingår i de här samtalen och så länge de pågår har jag inte så mycket mer att tillföra, säger han och tillägger att det blir klart när det blir klart.

Myndighet varnar

Liberalerna och Sverigedemokraterna deltar inte i samtalen sedan en tid. Vänsterpartiet säger sig vara kvar, men i huvudsak ska samtalen pågå mellan regeringspartierna S och MP och de tre allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. För regeringen antas det viktigast att få med Moderaterna på en uppgörelse.

Energimyndigheten skriver i en dagsfärsk rapport till regeringen att det är viktigt att marknaden nu får ett besked om villkoren för den förnybara elproduktionen efter 2020, om systemet för elcertifikat ska finnas kvar och om det ska få nya mål. Myndigheten ser många osäkerheter om lönsamhet i förnybar produktion efter 2020, allt från produktionskostnader för sol- och vindkraft, till elprisers utveckling och elcertifikatens framtid. Och det finns en risk för en överutbyggnad av vindkraft de närmsta åren efter 2020.