Den 38-åriga kvinnan drabbades i augusti i fjol av cirkulationskollaps i samband med att hon födde sitt första barn på BB Sophia i Stockholm. Några dagar senare avled hon på Karolinska universitetssjukhuset.

När nu Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat fallet konstateras att vården gjort flera misstag.

Enligt IVO gjordes inte rätt riskbedömning av patienten, trots att hon var kort, överviktig och väntade ett stort IVF-barn, skriver tidningen Vårdfokus. Även den mödravårdscentral som kvinnan var knuten till missade att riskbedöma mamman, enligt IVO.

BB Sophia kritiseras också för att läkare kontaktades så sent under det utdragna förlossningsförloppet. Dessutom brast kommunikationen mellan personalen, patienten och hennes man. Det var barnets pappa som såg att allt inte stod rätt till under förlossningen och larmade. Men först efter cirka fem minuter reagerade personalen på pappans oro, skriver Vårdfokus.

Efter händelsen har BB Sophia tagit fram nya rutiner. En person avdelas numera enbart för att övervaka mamman vid komplicerade förlossningar.