Fakta: Kalmar län i regnskugga

Kalmar län ligger i så kallad regnskugga efter det småländska höglandet.

De norra och södra delarna av Öland är bland de torraste platserna i Sverige. Ett normalår har ön närmast stäppklimat, under torrår tidvis ökenförhållanden.

I år är grundvattennivåerna historiskt låga. I Mörbylånga är grundvattennivåerna i vattentäkterna mellan fyra och sex fyra meter lägre än normalt.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Samtidigt meddelade MSB och Sveriges geologiska undersökning (SGU) att Ölands vattentillgångar ska kartläggas från luften i höst för att se om det går att öppna fler vattentäkter.

Undersökningen kommer att utföras från helikopter. Den går ut på att mäta jordlagrens och bergarternas utbredning ned till cirka 200 meters djup.

Efter en extremt nederbördsfattig vinter och vår är grundvattennivåerna i sydöstra Småland historiskt låga.

Värst är det på Öland. I Mörbylånga är grundvattennivåerna i vattentäkterna mellan fyra och sex meter under det normala. Kommunen har tvingats frakta enorma mängder färskvatten med tankbil över Ölandsbron för att klara situationen.

Och torkan väntas bestå över sommarens turistperiod då antalet människor på ön brukar tiofaldigas.

Därför vädjar kommunerna Kalmar, Borgholm och Mörbylånga, med stöd av länsstyrelsen, till MSB om både ekonomisk och praktisk hjälp. En första insats kan enligt landshövding Stefan Carlsson vara att bistå med mobila mellanlagringstankar för vatten till lantbrukets djur.