Fakta: Migrationsverket flyktingprognos

140 000 – 190 000 asylsökande i år

100 000–170 000 asylsökande 2016

Migrationsverket räknar med att behöva 29 miljarder kronor extra jämfört med tidigare prognos

Källa: Migrationsverket

Hon betonar att regeringen ännu inte fattat något beslut om hur flyktingmottagningen utifrån Migrationsverkets senaste prognos ska finansieras.

– Nu måste regeringen göra en samlad bedömning givet den här nya situationen: Vad ska avräknas på biståndet, vad ska sparas på andra områden och vad ska slå igenom i försämrade offentliga finanser, säger Andersson.

Osäker prognos

Enlig Migrationsverkets senaste, mycket osäkra prognos, kan det komma upp till 190 000 asylsökande i år och upp till 170 000 nästa år. Det vore betydligt mer än en fördubbling jämfört med föregående prognos.

Migrationsverket räknar med att behöva 29 miljarder kronor extra 2016. Att ta ytterligare pengar från biståndet är en möjlighet.

– Det jag har sagt är att om man gör en full avräkning med den här prognosen då skulle det innebära halverat bistånd. Jag har aldrig sagt att det är så man ska göra, säger Andersson.

Biståndsorganet Sida har räknat på hur en halvering kan slå. Till exempel kan det innebära att 100 000 färre barn kan gå i skolan, att nio miljoner färre människor få tillgång till rent vatten och att 245 000 barn blir utan mässlingvaccin.

– Resonemanget är inte helt okomplicerat. varje gång vi bestämmer oss för att använda en skattekrona i Sverige så hade det i stället kunna hjälpa barn att gå i skolan någon annanstans, säger Andersson.

Stor bidragsgivare

– Vi ska komma ihåg att Sverige är världens störta bidragsgivare till biståndet, vi tar emot flest flyktingar per capita i Europa, vi är den största bidragsgivaren till klimatfonden, så Sverige står sig väldigt starkt i internationella sammanhang när det gäller att ta emot flyktingar men också stött andra länder i deras utveckling.

Andersson kan inte säga när besked om biståndet kommer. Hon uppger att den 15 december, när Sida får sitt regleringsbrev av regeringen, är ett tillfälle, men tillägger att det kommer att komma fler.

I slutet av året kommer också regeringens nya ekonomiska prognoser, vilka kan ge en bättre bild av hur stora besparingar som behövs för att utgiftstaken i budgeten inte ska spräckas.