Statens Fastighetsverk vill inte se ett Nobel Center på Blaiseholmen i centrala Stockholm, och har därför överklagat Stockholms stads beslut att låta Nobelstiftelsen bygga centret, rapporterar P4 Stockholm.

Fastighetsverket skriver i sin överklagan att den nya byggnaden skulle vara till skada för både Nationalmuseum och museiparken, som är statliga byggnadsminnen.

Även Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Skärgårdens Trafikantförening har överklagat beslutet.

Kommunfullmäktige i Stockholm sade ja till en ny detaljplan i april. Planen innebär att Tullhuset på Blasieholmen rivs och att Nobel Center byggs på den platsen. Planen har varit att byggandet ska börja 2017.