Fakta: Frankrikes vädjan om hjälp

Frankrike anser sig vara i krig och begär om hjälp enligt artikel 42.7 i EU-fördraget

Enligt artikeln "är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel" om en medlemsstat utsätts för ett väpnat angrepp på sitt territorium.

– Vi tittar på vad vi kan göra och vi är i dialog med Frankrike om detta, säger hon till journalister i samband med ett besök i riksdagen.

– Vi hoppas att vi inom kort ska kunna vara överens om hur vi ska kunna bidra, tillägger hon inför fredagens extrainsatta möte i riksdagens utrikesnämnd.

Wallström vill inte peka ut exakt vad det blir för typ av insatser, men flera spår är aktuella.

– Det blir ett svenskt bidrag. Vi har ju lovat att vi ska hjälpa och stödja Frankrike och vi har flera olika spår att jobba på. Vi har ett politiskt spår, ett humanitärt spår och vi har också en militär insats i Irak, i Erbil, säger hon.

Det kan även bli aktuellt att avlasta Frankrike i insatsen i Mali, där Sverige redan har soldater.

TT: Kan det innebära ett ökat svenskt engagemang i Mali?

– Det är för tidigt säga. Den här diskussionen pågår. Den är avslutad inom kort och då ska vi tala om hur vi ser det på det.

Wallström tillägger att beslutet även kommer att förankras med oppositionspartierna.

Sverige deltar redan i insatsen mot IS med 35 militärer som utbildar kurdiska peshmergastyrkor. Folkpartiet har föreslagit att Sverige även ska bistå styrkorna med bland annat vapen och fordon.

Malena Britz, universitetslektor vid Försvarshögskolan, har tidigare sagt till TT att det inte är troligt att Sverige deltar i kampen mot IS med marktrupp eller stridsflyg, utan att Frankrike får ett indirekt stöd.

Utöver hjälp i Mali har Frankrike efterfrågat avlastning vid insatsen i Centralafrikanska republiken.