– Det en besvikelse att man inte frångår första lands-principen. Man skulle ha behövt överge den eller lägga tröskeln så lågt att det väldigt snabbt blir en omfördelning, säger EU-parlamentariker Malin Björk (V), till TT.

Hon tycker också att de ekonomiska sanktionerna mot de länder som inte vill delta i omfördelningen borde ha utformats på ett annat sätt.

– Jag är inte främmande för att man har ekonomiska sanktioner mot medlemsländer som inte står upp för grundläggande internationell asylrätt. Men jag hade hellre sett att man håller inne med medel som regionstöd och liknande som ingår i EU:s grundläggande fördelningsmekanismer i stället för att sätta prislappar på och köpslå med enskilda flyktingar.

Moderaternas utrikespolitiska talesperson Karin Enström tycker att förslaget visserligen är ett steg framåt och att det kommer att få positiva effekter.

– Samtidigt tror jag inte att det är tillräckligt och det är inte den permanenta omfördelningsmekanism som vi har efterfrågat. Vi tycker att det hade varit bättre om regeringen hade fått igenom den svenska linjen, säger Karin Enström.