Hollywoodkändisarnas Beverly Hills får bakläxa för att inte ha hushållit tillräckligt med vattnet. Staden, som är en del av Los Angeles, ska böta motsvarande 500 000 kronor för att ha överstigit den mängd vatten som myndigheter i Kalifornien satt upp på grund av långvarig torka i delstaten.

I Beverly Hills förbrukades i genomsnitt 744 liter per person under september. För hela Los Angeles var siffran samtidigt 299 liter. Flera av Beverly Hills välbärgade invånare har också kritiserats för att gräsmattorna lyst frodigt gröna under tiden som övriga Kalifornien kraftsamlat för att spara vatten under torkan.