Fakta: Regeländringar 2015

Syftet med ändringarna var att göra det enklare för studenter att finansiera studier utomlands. De nya reglerna gör det möjligt för fler att låna pengar, möjlighet att gå dyrare utbildningar samt att läsa språk i fler länder.

Bland annat gjordes merkostnadslånet för undervisningsavgifter mer flexibelt. Numera är det möjligt att få utbetalt en klumpsumma på upp till 340 000 kronor till undervisningsavgiften.

Flera språkutbildningar på exempelvis språkinstitut har omklassificerats till utbildning på gymnasial nivå vilket gör det möjligt för en större grupp att söka studiemedel för sådana utbildningar.

Källa: CSN

Under det senaste året har CSN upptäckt misstänkt bidragsfusk kopplade till utlandsstudier för omkring 17 miljoner kronor och antalet upptäckta brott har ökat från 33 till 173, rapporterar Ekot.

Ökningen beror till viss del på att man har blivit bättre på att upptäcka misstänkt brottslighet men även på att den faktiska brottsligheten har ökat, enligt CSN.

För ett år sedan gjordes regeländringar bland annat för att studenter ska kunna betala undervisningsavgifter till dyra utbildningar utomlands. CSN tror att de nya reglerna bidragit till ökningen av fusket.

– Det är den kopplingen vi gör, säger Helena Rönnblom, kontrollanalytiker vid CSN, till TT.

En intern utbildningsinsats, för att bli bättre på att upptäcka fusk, gjordes innan reglerna trädde i kraft och nya kontroller har införts.

– Vi ser allvarligt på det här och fortsätter arbetet med att motverka brott. Studiemedel ska göra det möjligt för fler att studera och ska inte missbrukas, säger Helena Rönnblom.

Hittills har man endast sett en marginell ökning av antalet svenskar som faktiskt studerar på dyra utbildningarna utomlands.