– I tingsrätten fick vi bara se små kopior av vissa bilder.

Advokat Hans Gaestadius, som försvarar en av de livstidsdömda männen.

Fakta: Terroristmålet

Vid en husrannsakan i ett annat ärende hittades en film som visar hur två män dödas genom att halsarna skärs av.

Enligt polisens analys togs filmen utanför staden Aleppo i Syrien våren 2013.

Två män i Göteborg åtalades och dömdes i tingsrätten till livstids fängelse för terroristbrott.

Tingsrätten anser det klarlagt att båda männen är med på filmerna och ska ses som gärningsmän, även om ingen av dem utför själva morden.

Efter överklagan flyttades ärendet till Svea hovrätt, eftersom domaren som dömde i tingsrätten nu är chef på hovrätten i Göteborg.

Fyra andra män är häktade i sin frånvaro för att ha deltagit i samma mord. Enligt uppgifter är flera av dem avlidna.

I Göteborgs tingsrätt dömdes båda männen till livstids fängelse. Avgörande i bevisningen var filmer som visar hur två män dödas och ett avskuret huvud hålls upp. Tingsrätten var säker på att de två svenska männen finns med på filmerna.

Men de dömda nekar, och efter den fällande domen begärde deras advokater att få ut mera av det bildmaterial som Nationellt forensiskt centrum använt som underlag för jämförelser vid identifieringen.

– I tingsrätten fick vi bara se små kopior av vissa bilder, som det var omöjligt att förstora tillräckligt med en vanlig dator, säger advokat Hans Gaestadius.

Han anser att Kriminalvården i Göteborg kunde ha hanterat frågan om bildmaterialet på ett bättre sätt, medan Säpo tvärtom gjort sitt bästa för att hjälpa till.

Advokaterna begärde att den kommande rättegången skulle uppskjutas, och det har Svea hovrätt nu bifallit. Hans Gaestadius tror att rättegången kan hållas tidigast i slutet av februari.