Fakta: Stå inte under träd

Allra helst ska du gå inomhus när det åskar. Om du inte kan ta dig inomhus ska du undvika att stå under ett träd eller andra höga föremål.

Strömmen från en blixt kan ledas långa sträckor om blixten slår ner i en elektrisk ledning eller ett stängsel. Även om blixten inte slår ner i en byggnad kan elektrisk materiel där skadas genom den höga spänning och elektriska ström som uppstår.

Bada inte i sjöar och vattendrag när det åskar. Vatten leder ström.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI.

När åskan går beskrivs bilen oftast som ett mycket säkert ställe att befinna sig i vid blixtnedslag. Bilen ska fungera som en Faradays bur, ett utrymme avskärmat från elektromagnetiska fält genom ett elektriskt ledande hölje.

– Att bilen är en perfekt Faradays bur är en myt. Om man vill ha plåt som uppfångare vill man alltid ha plåt som är tjockare än en millimeter och det är aldrig en bilplåt, säger Erik Egardt, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Men finns det inga andra alternativ när du är utomhus är det säkrare inne i bilen än under exempelvis ett träd.

– Marken i sig kan vara farlig. Om blixten slår ner nära dig kan spänningsskillnader göra att du skadar dig.

Det absolut bästa är att ta sig inomhus. Däremot är det inte säkert att vistas i en husvagn vid blixtnedslag.

– I en husvagn finns det mycket isoleringsmaterial som kan antändas. Sover man i husvagnen bör man ha en brandvarnare så att man väcks vid en eventuell brand, säger Erik Egardt.