Det finns pengar att tjäna om patienter som behandlas med warfarin, för att förebygga blodproppar, själva gör kontrollerna av blodet och doserar läkemedlet hemma. I dag sker kontrollerna och doseringen på en särskild mottagning eller i primärvården.

Men om en patient i stället sköter det hemma skulle innebära en besparing efter ett och ett halvt år, skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i ett pressmeddelande.

Warfarin förekommer bland annat i preparatet Waran.