Årets älgjakt län för län

Län Fällavgift vuxen älg Fällavgift kalv

Norrbotten 400 kronor 100 kronor

Västerbotten 400 100

Jämtland 250 50

Västernorrland 400 100

Gävleborg 450 150

Dalarna 600 100

Västmanland 800 50

Uppsala län 700 100

Värmland 500 200

Stockholms län 900 150

Södermanland 1 000 200

Örebro län 500 100

Västra Götaland 850 100

Kalmar 1 000 100

Kronoberg 900 100

Jönköpings län 750 100

Halland 1 000 100

Blekinge 1 000 100

Skåne 1 000 100

Källa: svenskjakt.se

Den årliga älgjakten

Jakttidens längd, med eventuella uppehåll och andra begränsningar, fastställs varje år av respektive länsstyrelse. Som längst får jakten pågå till sista februari, men länsstyrelsen kan besluta om andra tider.

I norr börjar jakten före brunsten och sedan gör man ett uppehåll, medan man i södra delen av landet startar jakten efter brunsten. Älg får jagas från och med en timme före solens uppgång till och med solens nedgång.

Runt 250 000 jägare i Sverige ger sig årligen ut på älgjakt. Knappt 100 000 älgar skjuts varje år.

Källa: Jägareförbundet och Naturvårdsverket

Det kostar 1 000 kronor att skjuta en vuxen älg i till exempel Halland, Södermanland och Kalmar. Fällavgiften i Jämtland är 250 kronor. Skillnaden beror på om det finns många eller få älgar i länet.

– Det är ganska naturligt att det skiljer sig åt, men avgifterna behöver inte vara så höga, tycker Göran Bergqvist på Svenska Jägareförbundet.

Många jägare, som tycker att systemet är orättvist, vill att avgiften ska bli lik i hela landet. Och i våras fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att se över fällavgifterna.

– Det kan skilja flera hundra kronor, och för dem som jagar precis vid länsgränserna blir det väldigt märkligt, säger Carl-Johan Lindström på Naturvårdsverket.

Myndigheten ska nu se om det går att justera systemet på något sätt för att täcka de kostnader som finns inom länsstyrelserna när det gäller administrationen av älgjakten, där just fällavgifterna är en viktig del i finansieringen av älgförvaltningen.

Den 31 januari 2017 ska Naturvårdsverket redovisa uppdraget och därefter ska regeringen ta ställning till förslaget.