Fakta: Karlstads stift

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift med var sin biskop.

Karlstads stift omfattar Värmlands län, två församlingar i Örebro län, samt större delen av Dalsland i Västra Götalands län.

Biskopsvalet hålls 19 april, med eventuell andra omgång 28 april.

Ärkebiskop i Svenska kyrkan är sedan 2014 Antje Jackelén.

Biskopsval har av tradition varit ganska slutna processer.

– Förr skulle kandidaterna varken säga eller göra något. Det var som att "ödmjukast är bäst", säger Torgny Lindén, informatör på Karlstads stift.

Men öppenheten, och viljan att engagera allmänheten, har ökat.

– En biskop är ju en offentlig person som många möter. Vi kom på tanken att låta kandidaterna komma hit och hålla gudstjänst. Det har inget annat stift gjort, så vitt jag vet, säger Torgny Lindén.

De åtta predikningarna spelades in och lades ut på Youtube. Den mest sedda har fått mer än 800 visningar.

Det är bara 370 präster, diakoner och utsedda elektorer som har rösträtt i stiftets biskopsval, men tanken är att de ska kunna påverkas av vad andra kyrkomedlemmar tycker.

– Vi har märkt att det pratas mycket om detta, säger Torgny Lindén.

TT: Kan man tänka sig att politiska partier som ska utse ny partiledare låter kandidaterna hålla ett provtal, på motsvarande sätt?

– Ja, det säger mycket, tycker Torgny Lindén.