Den aktuella chefen arbetar på Migrationsverket i Stockholm och är samtidigt delägare i ett bolag som förmedlar jour- och familjehem för ensamkommande barn till kommuner, avslöjar Aftonbladet.

Även boenden i Stockholm ligger inom enhetschefens ansvar. På tidningens fråga om de två rollerna utgör en motsättning blir svaret:

– Ja, alltså jag tänker så här. Jag är ny här och har inte bestämt mig än om jag ska vara här eller där. Jag ser inte den motsättningen än, men den dagen jag ser det kommer jag självklart att dra mig ur någon av dem.

Sedan vill inte chefen svara på fler frågor.

Anställda på statliga myndigheter lyder under lagen om offentlig anställning som strängt reglerar vilka bisysslor som är godtagbara.

– Vi har beslutat att vår tillsynsenhet ska se över den här bisysslan och se hur ärendet har hanterats, säger Veronika Lindstrand Kant, regionchef Stockholm/Gotland på Migrationsverket, till TT.

Enhetschefen anmälde sin bisyssla i november och fick den godkänd av sin chef.

– Nu har chefen som godkände bisysslan bedömt att det inte var rätt beslut, berättar Veronika Lindstrand Kant.

Enligt henne ska tillsynsenheten utreda ärendet skyndsamt.