Öppningstalet på partiets kongress. landsmötet, i riksdagen inleddes med terrordåden i Paris. Björklund uppgav att Islamiska statens (IS) försök att upprätta en stat "till varje pris" måste förhindras.

– Deras mål är att krossa vårt samhälle och våra värderingar, säger Björklund.

– När det gäller försvaret av den liberala samhällsmodellen är vi kompromisslösa.

Björklund betonade att Sverige måste göra något åt att flera hundra svenskar rest till Syrien för att delta i kriget på IS:s sida.

– Att delta i krig för en terroristorganisation ska betraktas som ett mycket grovt brott, sade han.

Kritiserade kommuner

Björklund kritiserade kommuner för att agera "ofattbart valhänt" när det gäller att hantera återvändarna från kriget i Syrien. Han hävdade att den rödgröna majoriteten i Stockholm vill att återvändande "terrorister" ska få förtur i bostadskön.

– Terrorister ska inte placeras i bostadskön. De ska placeras i fängelse, sade partiledaren.

Björklund kom också in på flyktingkrisen och pekade på att prognoserna nu pekar på 160 000 asylsökande i går, i stället för 70 000 som myndigheterna tidigare trott.

– Det är en extraordinär situation som kräver extraordinära insatser, sade han.

Svåra beslut

Partiledaren betonade att breda politiska överenskommelser i krissituationer är viktiga och han förberedde partikamraterna på att man kommer att tvingas till svåra avvägningar och beslut.

– Sverige ska klara den akuta krisen på kort sikt. Vi behöver fatta svåra beslut men vi kompromissar inte om mänskliga rättigheter. Asylrätten ska värnas, sade han.

Björklund pekade också på framtida problem när alla flyktingar ska integreras i samhället. Han tog upp fler enkla jobb och friare hyressättning som några nödvändiga åtgärder för att få fram jobb och bostäder.

Folkpartiets landsmöte ska bland annat ta ställning till förslag om fri hyressättning på nybyggda lägenheter och om en skattereform där skatt på arbete ska sänkas, samtidig som moms och miljöskatter höjs och ränteavdrag för bolån trappas ned.