Fakta: Björnar och vargar

Både brunbjörnen (Ursus arctos) och vargen (Canis lupus) har stor utbredning på norra halvklotet och förekommer i stora bestånd i delar av Nordamerika, Asien och Europa.

I Sverige förekom de ursprungligen över hela landet, men minskade kraftigt från mitten av 1800-talet på grund av hård förföljelse. Runt 1930 fanns bara cirka 30 vargar och 130 björnar kvar i landet.

Efter fredning återhämtade sig björnstammen successivt och år 2008 uppskattades antalet till 3 300 individer.

Vargen fredades först på 1960-talet då arten var näst intill utrotad i landet, men från 1980-talet har den ökat och idag finns cirka 400 vargar i landet.

Källa: Artdatabanken

– Det handlar om konkurrens. Björnarna lägger beslag på många av vargarnas kadaver, säger Johan Månsson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och verksam inom Skandulv, det skandinaviska vargprojektet.

Björnar kan jaga själva men då handlar det mest om jakt på älgkalvar när dessa är små på våren. För att komma över större byten brukar de förlita sig på det som andra rovdjur har nedlagt.

Plågsamma björnar

Över 50 procent av de vargdödade älgarna i forskarnas studieområden i Sverige tas över av björnar. I många fall har vargarna redan lämnat kadavret, men ibland körs de bort från maten av björnarna.

Studien visar att vargarna har svårare att etablera nya revir och bilda familjegrupper i områden med många björnar. En tät björnstam kan innebära en glesare vargstam eller en fördröjning av vargarnas kolonisation, vilket syns i exempelvis nordöstra Dalarna.

Forskarna, som publicerar sina rön i den vetenskapliga tidskriften Ecosphere, konstaterar att konkurrensen från björnarna i deras kärnområde i norra Svealand-södra Norrland delvis förklarar vargarnas spridningsmönster de senaste 20 åren.

Okänd effekt

Tidigare har detta varit okänt. Vargarna påverkas negativt av människor, främst genom jakt, legal såväl som illegal. Vargar kan inte heller etablera sig i områden som redan är upptagna av andra vargar. Men att björnarna skulle ha så kraftig effekt var något nytt.

En given fråga är om konkurrensen kan få omvänd effekt. Har vargarna en negativ effekt på björnarna i vissa lägen?

– Ibland kan nog vargarna utgöra ett problem. Vi vet inte med säkerhet. Vi utgick från den situation som rådde från början, med en etablerad björnstam och en vargstam under spridning. Men vi håller på och undersöker även detta, säger Månsson.