– Vi ligger högt över det minsta antalet vi beslutet om.

Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket, om antalet björnar i Sverige.

Fakta: 218 skjutna björnar

Årets björnjakt inleddes den 21 augusti och avslutades den 25 september. Den fick som längst pågå till den 15 oktober.

00#0000000Område:Tilldelade björnar:Fällda:Gävleborg:2525Dalarna:4847Västernorrland:2222Jämtland:7474Västerbotten:2020Norrbotten:3030Totalt:219218

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

En kvoterad björn klarade sig helskinnad från årets björnjakt, som avslutades på söndagen. Länsstyrelserna hade beslutat om licensjakt på 219 djur, men jakten avlystes när 218 hade skjutits.

– Den sista björnen sköts i Älvdalen i Dalarna, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet.

I en del län får bara ett visst antal honor fällas. För att inte riskera att fler honor skjuts så avlyses jakten när den kvoten är fylld även om det totalt återstår tilldelade djur att jaga.

Antalet björnar som fick skjutas låg i år på lägre nivå än fjolårets redan låga nivå. Förra årets licensjakt omfattade 226 björnar, det lägsta antalet sedan 2007. Men det beror inte på att det saknas björnar. Siffrorna är inte dagsaktuella men det finns uppskattningsvis mellan 2 500 och 3 000 björnar i Sverige.

– Vi ligger högt över det minsta antalet vi beslutet om, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket, om antalet björnar i Sverige.

Avskjutningarna varierar från län till län och år till år, förklarar han.

– Vissa län har haft nedgångar beroende på att man medvetet har haft en hög avskjutning, för att man tyckt att man hade mycket björn.