Fakta: Blå tåget

Trafikerar flera dagar i veckan sträckan Göteborg-Alingsås-Skövde-Hallsberg-Stockholm-Uppsala. Resenärerna färdas i 60-talsvagnar. Ombord finns bland annat restaurangvagn med bordsservering samt pianobar.

– Vi anser att vi har goda möjligheter att få beslutet inhiberat. Vi anser att vi vidtagit en rad mått och steg för att komma till rätta med de brister som påpekats och att vi har kontroll på vår verksamhet, säger Peter Schmidt, ordförande i Svenska Jernbanors styrelse, till TT

Transportstyrelsen återkallar säkerhetsintyget för bolaget bland annat med hänvisning till att det saknas tillräcklig kontroll av personalens utbildning, kompetens och hälsa. Man har också hittat brister i uppföljningen av den egna verksamheten och av inträffade incidenter.

Tidigare påpekanden

Enligt Transportstyrelsen har bristerna påpekats också i samband med tillsyn både 2012 och 2014.

– Vi den senaste revisionen som vi gjorde i början av juni fanns också nytillkomna brister. Varje avvikelse i sig är inte grund för att återkalla säkerhetsintyget men sammantaget visar det återkommande allvarliga brister, säger Emma Bengtsson, tf chef för sektion järnvägsföretag vid Transportstyrelsen, till TT.

Skandinaviska Jernbanor hävdar att man åtgärdat många av de brister som Transportstyrelsen pekar på. Styrelse och företagsledning har också bytts ut.

"Goda förbättringar"

– Visst har det funnits fel men vi är i en process där vi ser goda förbättringar. Vi förbereder nu ett överklagande till Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten och har god anledning att tro på en inhibition av beslutet och att vi kan köra vidare, säger Peter Schmidt.

Efter beskedet om det återkallade säkerhetsintyget fick Skandinaviska Jernbanors kundtjänst ta emot många samtal från oroliga resenärer som redan köpt biljett till datum efter 5 juli.

– Det enda vi kan säga till dem är att vi avvaktar vidare besked, säger en av företagets kundtjänstmedarbetare.