Fakta: Krav från M

Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, överlämnade en lista med förslag på åtgärder till ministern vid ett möte på fredagen.

Åtgärderna innebär översyn av lagstiftningen för att det ska bli mer avskräckande att hindra eller utöva våld mot blåljuspersonal, utbildningsinsatser, bättre samverkan mellan ambulans och polis samt kampanj till befolkningen om ambulansverksamheten.

Våld och hot mot bland annat poliser, brandmän och ambulanspersonal ökar. Moderaterna ställer krav på att Anders Ygeman (S) ska öka säkerheten för blåljuspersonalen. På fredagen träffade inrikesministern de inblandade aktörerna.

Framför allt måste de förebyggande insatserna förbättras, enligt Ygeman. Bland annat diskuterades hur hotfulla situationer ska dämpas.

Det kan bli tal om hårdare straff, men inrikesministern vill analysera det alternativet först.

– Det är oacceptabelt att ge sig på folk som jobbar i blåljusyrkena och det ska vara kraftiga påföljder för den som gör det.

Enligt Ygeman har räddningstjänsten Syd drastiskt minskat hoten mot sin personal i Malmö. De har träffat skolelever och knackat dörr för att nå ut till de boende i problemområden samt har ett praktikprogram som flera på mötet var intresserade av och som ministern lovordar.

– De har speciella program för strulputtarna där de får praktisera i räddningstjänsten, ett helt års program.