Fakta: Kommunikationssystemet Rakel

Så här beskriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommunikationssystemet Rakel:

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter.

Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och över 65 000 användare i 500 organisationer.

Det var i samband med en planerad uppdatering vid halv fyra i natt som det blev störningar i systemet. Drygt tio timmar senare hade felet lokaliserats och åtgärdats.

– Vi fick använda mobiltelefoner och det gamla analoga systemet i reserv, säger Jan Carlsson, stabschef vid räddningstjänsten i Storgöteborg.

Skarpt läge

Reservplanerna prövades direkt i skarpt läge i samband med en lägenhetsbrand i Majorna då det blev extra krångligt med utryckning och samordning.

– Rakel gjorde vår utalarmering problematisk, men det har inte försämrat vår insats, säger insatschef Ingemar Waldenby till Göteborgs-Posten.

Analysera orsaken

Polisens arbete har inte påverkats, enligt Stefan Gustafsson, polispresstalesman i Västra Götaland, och man har kunnat genomföra de larm som kommit, även om det varit omständligare. Inte heller i Halland ska verksamheten ha påverkats.

Rakel är ett system för kommunikation mellan personer som jobbar bland annat med samhällsviktiga verksamheter. Det har täckning i hela Sverige och används av alla så kallade blåljusmyndigheter.

– Det är klart att det innebär risker när man gör åtgärder i ett system men Rakel har en bra driftssäkerhet, säger Minna Nyman på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Men det måste fungera och nu sätter vi igång ett arbete för att analysera orsaken till vad som hänt.