Fakta: Blandraser

Var fjärde svensk hund är en blandras, enligt Jordbruksverket. 220 000 individer.

90 procent av blandrashundarna används som sällskapsdjur.

Vanligaste anledningen till köp uppges vara utseende, därefter priset.

Blandraser kan registreras i Kennelklubbens ägarregister, däremot inte i klubbens hundregister.

Det finns ingen exakt siffra på hur många renrasiga hundar som får en valpkurs. Men Kennelklubben uppskattar att det är betydligt fler än hos blandraserna.

Agrias undersökning bygger på en webbpanel med 400 personer.

Källa: Agria/Svenska Kennelklubben.

En ny undersökning från försäkringsbolaget Agria visar att så många som 65 procent av alla ägare till blandrashundar väljer att inte att gå på valpkurs. Och blandraserna drabbas också betydligt oftare av olyckor än sina renrasiga kusiner.

– Man tar inte till sig att gå på kurs på samma sätt, att utbilda sig, så det blir kanske en lite friare uppfostran. Hunden får springa lös, springer över vägen och blir skadad, tror Hans Rosenberg, presstalesman på Svenska Kennelklubben.

Samtidigt är också blandrashundarna sämre försäkrade. Enligt försäkringsbolagets uppskattningar har 67 procent av djuren en försäkring, att jämföra med 80 procent bland de renrasiga.

Att Kennelklubben gärna ser att presumtiva hundköpare väljer renrasigt är ingen hemlighet. Men alla hundägare är välkomna i klubben, och när valpen väl är köpt finns en given rekommendation som skulle kunna jämna ut statistiken:

– Du ska ta hand som din blandras på samma sätt som en rashund. Du skall älska den på samma sätt, uppfostra den på samma sätt och ställa krav på samma sätt, säger Rosenberg.