Ännu en skandal med höga halter av bly i dricksvatten skakar USA. Skolor i samhället Sebring, Ohio, har stängts och vattenverket anklagas för att ha förfalskat rapporter.

Nya mätningar visar på förhöjda blyhalter i vattnet i flera hushåll och en skola i samhället som har kring 4 400 invånare. Hur lång tid vattnet varit kontaminerat är däremot inte känt.

Skandalen rullas upp efter avslöjandena om blyförgiftat dricksvatten i staden Flint i Michigan.