De traditionella påskbrasorna har gjort ett område på norra Källö-Knippla i Göteborgs skärgård livsfarligt på grund av höga blyhalter. Därför spärrar Öckerö kommun nu av påskfyrplatsen, rapporterar SVT Väst.

Enligt kommunen är det upp till 20 procent bly i marken, sedan brasorna under åren bättrats på med bland annat däck och spillolja i kampen om att överträffa andra brasor i området. Halterna av giftiga ämnen är enligt kommunen så pass höga att det skulle vara livshotande för barn att få i sig aska eller jord.