Fakta: Olika i polislagen

I polislagens tolfte paragraf nämns vad som gäller om en person kan antas vara under 18 år:

"Om någon som kan antas vara under arton år anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa eller utveckling, får han eller hon tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden."

Men i den trettonde paragrafen finns ingen formulering om ålder:

"Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas."

– Jag var ledsen, jag började gråta. Det var helt tomt. Så jag gick runt. Jag var rädd också, säger pojken till Sveriges Radio P4 Stockholm.

Pojken var på ungdomsfestivalen We are Sthlm förra veckan och togs av två vakter efter ett bråk där han, enligt egen utsago, försökt medla. Två poliser körde iväg 13-åringen från festivalområdet och släppte av honom i ett skogsparti.

Ingen kontaktade pojkens föräldrar. Han hittades till sist av sin pappa, som gett sig ut med bil för att leta efter sonen.

– Man kan inte göra så här med en liten pojke, han är 13 år. Man ska inte behandla ett litet barn så här, säger pappan till SR.

Inga hinder

Polisen i Stockholm vill inte kommentera fallet, men presstalespersonen Lars Byström säger till TT att det generellt inte finns några formella hinder för att agera som poliserna gjorde:

– Generellt när vi pratar barn och ungdomar – barn är upp till 15, ungdomar till 18 – så är huvudregeln att man ska kontakta antingen föräldrar eller socialen. Men juridiskt har vi möjlighet att vidta de här åtgärderna. Där pratar man inte åldersgränser.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg får inte uttala sig i enskilda ärenden, men säger att polislagen kunde vara tydligare.

– Om man tittar på förarbetena till polislagen, på just den paragrafen som är aktuell, så står det att särskild försiktighet är påkallad med barn, säger Fredrik Malmberg.

– Jag kan tycka, utan att uttala mig om det här fallet, att den formuleringen kan behöva skärpas i lagstiftningen.

Ingen misstänkt

En förundersökning om tjänstefel har inletts vid särskilda åklagarkammaren. Men chefsåklagare Lena Kastlund, som håller i utredningen, påpekar att kraven för att inleda en sådan är låga.

– Det har kommit in en anmälan och jag har inlett en förundersökning. Men det är ingen som är misstänkt för något brott i nuläget, säger hon till TT.

– Det är väldigt tidigt att säga hur det kommer att bli.