Migrationsverket har begärt att 20 000 kommunala evakueringsplatser, i exempelvis gymnastisksalar och sporthallar, öppnas upp.

Samtidigt pågår en boendeupphandling som kommer generera 10 000 platser.

– Det är respektfulla siffror, men i den här takten, när vi talar om 2 000 människor som anländer per dygn, räcker det inte alls, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef för Migrationsverket.

TT: Vad händer den dagen när platserna faktiskt tar slut?

– Då är det folk som hamnar på gatan. Men vi har fortfarande regeringens uppdrag att värna asylrätten och skaffa tak över huvudet och fortsätter att med alla medel att lösa den uppgiften, säger Mikael Ribbenvik.

Staten ska erbjuda boende enligt lagen om mottagande av asylsökande.

– I förlängningen kan det leda till att man tvingas välja mellan två skyddsvärda intressen. Det ena ett ekonomiskt intresse, i exempelvis lagen om offentlig upphandling, och det andra ett humanitärt intresse som tar sikte på människans behov av boende. Något av de två får ge vika, säger Mikael Ribbenvik.