Regeringens plan för hur amorteringskrav ska införas, med ett nytt mandat till Finansinspektionen, sågas i ett remissvar från kammarrätten i Jönköping.

Det är inte självklart att ett amorteringskrav går att delegera till myndigheter, enligt kammarrätten.

"Den rimliga slutsatsen är att amorteringskraven påverkar både enskilda och samhället så mycket att regleringen bör ske genom lag", skriver kammarrätten.

Kammarätten, som avstyrker det nya förslaget, satte tidigare i år stopp för Finansinspektionens försök att utifrån befintligt mandat meddela föreskrifter om amorteringskrav.