Fakta: Polisens bombgrupp

Polisens bombtekniker tar hand om och oskadliggör föremål som misstänks vara farliga, till exempel bomber och giftiga kemikalier.

Teknikerna lokaliserar föremålet och gör sedan en bedömning om det är farligt. Därefter försöker man säkra det, så att föremålet kan transporteras bort utan att göra skada.

Bombtekniker använder sig även av robotar som kan hämta, fotografera och skjuta sönder föremål utan att någon människa behöver gå i närheten. Särskilda bombhundar används också för att lokalisera explosiva ämnen.

Källa: Polisen.

SAS-planet var på väg från London till Arlanda med 72 personer ombord, inklusive fem i besättningen. Men efter hotet valde piloten att flyga direkt till Landvetter i stället, där planet landade vid 10-tiden.

Enligt polisen var det SAS som slog larm, sedan flygbolaget fått information om att det fanns ett hot på sociala medier mot planet.

– Hotet bedömdes som trovärdigt och då vidtogs de åtgärder som bedömdes nödvändiga.

Planet placerades på en plats långt från terminalbyggnaden och utrymdes. Polisens tekniker undersökte sedan både planet och bagaget, men inget farligt föremål hittades.

Bomhot mot flyg

Varje polisregion sköter eventuella bombhot. När hotet uppfattas som seriöst kopplas bombgruppen in.

– Vi har betydligt fler uppdrag i dag. Men det finns ett mörkertal om inkomna hot som man inte agerar mot, säger Bertil Olofsson, chef för polisens nationella bombskydd.

Bombhot mot flyg har inte ökat. Däremot används bomgruppen allt oftare.

– Det beror på en medveten upprustning av förmågor som pågått ett antal år för att möta dagens hotbild. Vi har bättre förmåga att hantera bombhot i dag.

Hot mot grupp

Polisen rubricerar händelsen som olaga hot mot grupp.

– Vi utreder nu det här tillsammans med internationella rättsutredande enheter. Men vi kan inte gå in närmare på hur hotet såg ut, säger Ulla Brehm, presstalesperson på polisen i Västra Götaland.

Enligt Mattias Hyllert, stationschef för SAS på Landvetter, gick allt väldigt odramatiskt till i samband med att planet tvingades ändra sin rutt. En av passagerarna, Tom Onslow-Cole, twittrade så här sedan de förts in i terminalbyggnaden: "Vi är alla säkra och har kommit av planet, mycket beröm till piloten och besättningen som hela tiden höll sig lugna".

All övrig trafik till och från Landvetter stoppades under några timmar. Men vid 17-tiden kunde flygtrafiken komma i gång med full kapacitet.